Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Sinteza modificarilor la HG 69, publicate in HG 40/2016

Stimati colegi
Am primit de la Centrul de Consultanta Rutiera sinteza modificarilor la HG 69, publicate in HG 40/2016

In data de 17 Februarie 2016 a fost publicata in Monitorul Oficial al Ministerului Transporturilor Hotararea Nr. 40/2016 pentru modificarea si completarea Hotararii de Guvern 69/2012, intrarea in vigoare fiind la 10 zile dupa publicarea in acesteia in Monitorul Oficial, adica in data de 27.02.2016.

Principalele modificari sunt:
1.Indiferent de fapta, nu mai exista masura complementara ce prevede suspendarea a 10 % din copiile conforme; 2.Indiferent de fapta, nu mai exista masura complementara ce prevede suspendarea managerului de transport; 3.Lista cu fapte (sanctiuni) ce duc la suspendarea copiei conforme s-a micsorat; 4.I.S.C.T.R. poate suspenda copia conforma printr-o decizie motivata, pentru fapte ce s-au petrecut in afara Romaniei; 5.Termenul de prescriere a faptei care duce la suspendarea copiei conforme s-a marit de la 6 luni la 12 luni; 6.Daca o copie conforma este suspendata de doua ori intr-un interval de 12 luni, se ajunge la retragerea acesteia pentru 30 de zile; 7.Licenta de transport se poate suspenda daca in termen de 12 luni vi se retrage o copie conforma de 2 ori; 8.Licenta de transport se poate suspenda pentru 30 de zile pentru anumite fapte; 9.Licenta de transport se poate retrage pentru 30 de zile, in trafic, pentru anumite fapte; 10.Reacordarea copiei conforme nu se mai face in cazul in care aceasta a fost retrasa, ci doar in cazul in care aceasta a fost doar suspendata; 11.Licentei de transport pentru activitati conexe transportului rutier nu i se va mai aplica masura suspendarii (ramane doar masura retragerii acesteia); 12.In cazul in care inspectorii aplica sanctiuni conducatorului auto angajat al operatorului de transport rutier in cont propriu, pentru una sau mai multe dintre contraventiile prevazute in HG 69/2012, inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. din care face parte agentul constatator, notifica in scris angajatorul contravenientului cu privire a la sanctiunile aplicate, in termen de 5 zile lucratoare de la data procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Va mai aducem la cunostinta ca fapta prevazuta in Hotararea de Guvern 69/2012 la Articolul 3, punctul (12)

“angajarea si utilizarea, de catre operatorul de transport rutier/intreprinderii de transport rutier in cont propriu/operatorul economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier/centrul de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/scoala de conducatori auto, a unei persoane cu functie care concur la siguranta rutiera fara contract individual de munca, care nu este titular a unui atestat/certificate care atesta competenta/calificarea profesionala a acesteia, corespunzator functiei detinute si/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislatiei in vigoare SI/SAU CARE NU DETINE AVIZ MEDICAL/AVIZ PSIHOLOGIC VALABIL, dupa caz;”,

se sanctioneaza cu amenda de la 9000 lei la 12.000 lei, care se aplica intreprinderii de transport rutier in cont propriu romane sau straine.

Mentionam ca, tot pentru aceasta fapta, pe langa amenda contraventionala, se va aplica si o masura complementara, conform HG 69/2012, Articolul 28, alin. 1, litera (a) “ I.S.C.T.R. suspenda copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, pentru o perioada de 30 de zile, in urmatoarele cazuri: a) pentru incalcarile prevazute la Art. 3, pct. 12 si la Art. 4 si pct.8; .

Înapoi la lista articole