Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Noul cuantum de amenzi Reg 561

OG 21/2009 - modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestoraPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 31 august 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins
"(3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane � A.R.R. si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii � I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in limita de competenta a acestora."

2. La articolul 5, literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportari statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevazute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
.....
e) transmite informative prevazute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene."

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Toate institutiile implicate in activitatea de control vor inainta anual Coordonatorului national statistici detaliate cu privire la controalele desfasurate, in limita de competenta a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
(2) Statisticile prevazute la alin. (1) se centralizeaza de catre Coordonatorul national si se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
(3) Intreprinderile/operatorii de transport rutier au obligatia de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaza, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile."

4. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 7^1
(1) In cazul efectuarii controlului in trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, personalul cu atributii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea si/sau utilizarea unei instalatii destinate sa distruga, sa elimine, sa manipuleze ori sa modifice orice date sau sa interfereze cu orice fractiune a unui schimb electronic de date intre partile componente ale tahografului ori destinate sa blocheze sau sa modifice datele inainte de criptare in unul dintre modurile enumerate.
(2) In vederea efectuarii controlului in trafic, personalul cu atributii de control va dispune de aparatura specifica de analiza, cu soft adecvat, pentru a verifica si confirma semnatura digitala atasata datelor, precum si de soft specific de analiza pentru a stabili in detaliu variatiile de viteza ale vehiculelor inainte de verificarea tahografului."

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:
1. depasirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu doua ore sau mai mult;
2. depasirea perioadei saptamanale de conducere cu 14 ore sau mai mult;
3. depasirea perioadei maxime de conducere, in doua saptamani consecutive, cu 22 de ore si 30 de minute sau mai mult;
4. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu o ora si 30 de minute sau mai mult;
5. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica cu doua ore si 30 de minute sau mai mult;
6. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica redusa cu doua ore sau mai mult;
7. nerespectarea perioadei de odihna zilnica fractionata cu doua ore sau mai mult;
8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj, in conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliuiui (CE) nr. 561/2006, cu doua ore sau mai mult;
9. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala redusa cu 4 ore sau mai mult;
10. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala normala cu 9 ore sau mai mult;
11. acordarea de catre intreprindere/operatorul de transport rutier a unor plati conducatorilor auto, chiar si sub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata;
12. utilizarea unui vehicul fara tahograf conform reglementarilor in vigoare sau a unui vehicul inmatriculat pentru prima oara dupa 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;
13. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorecta a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de catre un operator economic neautorizat;
14. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificarii/calibrarii periodice depasit;
15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fara a utiliza diagrame tahograf si/sau cartela tahografica;
16. deteriorarea voluntara a tahografului;
17. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaza, in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
18. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind detinerea de catre un conducator auto a mai mult de o cartela tahografica valida;
19. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea de catre un conducator auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
20. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentui Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
21. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a pastra inregistrarile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto cel putin un an de la efectuarea acestora, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto;
22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;
23. utilizarea incorecta a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de catre conducatorul auto;
24. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;
25. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;
26. nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei prevazute la art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuala a unor date sau nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei prevazute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuala a unor date in cazul defectarii tahografului;
27. nerespectarea prevederilor art. 26 pct. 4 liniuta a doua lit. b) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 privind utilizarea cartelelor tahografice atunci cand vehiculul este condus de un echipaj;
28. nerespectarea prevederilor art. 15 aSin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual in tahograful digital datele prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numele si/sau prenumele conducatorului auto;
30. refuzut conducatorului auto, in cursul controlului in trafic, de a permite verificarea, retinerea sau copierea oricarei inregistrari privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale acestuia;
31. neprezentarea in trafic a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, dupa caz;
32. neprezentarea, in cursul controlului la sediul intreprinderii/operatorului de transport rutier, a inregistrarilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto solicitate de personalul cu atributii de inspectie si control;
33. conducerea unui vehicul imobilizat de personalul cu atributii de inspectie si control;
34. stergerea, distrugerea datelor inregistrate pe diagramele tahograf, a ceior stocate in tahograf sau pe cartela tahografica sau a rapoartelor imprimate de tahograf;
35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf si/sau cartelelor tahografice;
36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf si/sau cartelelor tahografice;
37. nerespectarea obligatiei de a asigura posibilitatea utilizarii imprimantei tahografuiui digital in trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
38. nedeclararea de catre conducatorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competenta a statului pe teritoriul caruia s-a petrecut acest fapt.

(2) Urmatoarele fapte reprezinta incatcari grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:
1. depasirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;
2. depasirea perioadei saptamanale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai putin de 14 ore;
3. depasirea perioadei maxime de conducere, in doua saptamani consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai putin de 22 de ore si 30 de minute;
4. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu mai mult de 30 de minute, dar mai putin de o ora si 30 de minute;
5. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica cu mai mult de o ora, dar mai putjn de doua ore si 30 de minute;
6. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica redusa, cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;
7. nerespectarea perioadei de odihna zilnica fractionata cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;
8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul e condus de un echipaj, in conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;
9. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala redusa cu mai mult de doua ore, dar mai putin de 4 ore;
10. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala normala cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore;
11. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind asigurarea unui numar suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzatoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operatiunilor de transport rutier;
12. nedepunerea la autoritatea competenta, de catre conducatorul auto, a unei cereri de inlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu functionare defectuoasa, pierduta sau furata, in termen de 7 zile calendaristice de la data constatarii deteriorarii, functional defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;
13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliuiui (CEE) nr. 3.821/85 privind reglarea ceasului tahografului;
14. necompletarea pe diagrama tahograf a datetor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentui Consiliuiui (CEE) nr. 3.821/85 privind data de incepere si data de incheiere a cursei;
15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliuiui (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii inregistrati la plecare;
16. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind obligativitatea repararii tahografului care s-a defectat in cursul calatoriei;
17. lipsa semnaturii conducatorului auto de pe inregistrarile efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate in cazul defectarii, pierderii sau furtului cartelei tahografice.

(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii:
1. depasirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la o ora;
2. depasirea perioadei de conducere saptamanala cu pana la 4 ore;
3. depasirea perioadei de conducere in doua saptamani consecutive cu pana la 10 ore;
4. depasirea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la 30 de minute;
5. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica cu pana la o ora;
6. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica redusa cu pana la o ora;
7. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica fractionata cu pana la o ora;
8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehicuiul e condus de un echipaj, in conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu pana la o ora;
9. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala redusa cu pana la doua ore;
10. nerespectarea perioadei minime de odihna saptamanala normala cu pana la 3 ore;
11. neasigurarea hartiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul in trafic;
12. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;
13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliuiui (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru, care nu afecteaza inregistrarea datelor relevante;
14. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta, care nu afecteaza inregistrarea datelor relevante;
15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin, (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind locul de plecare si de sosire;
16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numarul de inmatriculare a vehiculului;
17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii la sosire;
18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind ora schimbarii vehiculului;
19. neintroducerea simbolului tarii in tahograf.

(4) Falsificarea datelor inregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate in tahograf ori pe cartela tahografica sau a rapoartelor imprimate de tahograf se sanctioneaza conform legii penale."

6. La articolul 9, aiineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins
"Art. 9
(1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la alin. (1) pct 12,14,17,21,33 si 34, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
b) cele de la alin. (1) pct. 15, 16 si 36, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducatorului auto, dupa caz;
c) cele de la alin. (1) pct. 1�10, cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
d) cele de la alin. (1) pct. 11, 30, 31, 32 si 37, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
e) cele de la alin. (1) pct. 18�20, 22�29 si 38, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila conducatorului auto;
f) cea de la alin. (1) pct 13, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabila atelierului autorizat sau operatorului economic care a montat sau a calibrat incorect tahograful;
g) cea de la alin. (1) pct. 35, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabila operatorului economic sau conducatorului auto care a montat dispozitivele ilegale;
h) cele de la alin. (2) pct. 1�10, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
i) cele de la alin. (2) pct. 11 si 16, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
j) cele de la alin. (2) pct. 12�15 si 17, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabila conducatorului auto;
k) cele de la alin. (3) pct. 1�10, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
l) cele de la alin. (3) pct. 11 si 12, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
m) cele de la alin. (3) pct. 13�19, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabila conducatorului auto.
(2) In masura in care contraventiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihna sau pauze sunt constatate in trafic, precum si in toate celelalte situatii in care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de odihna prevazute de legislatia in vigoare, suplimentar fata de sanctiunea cu amenda prevazuta la alin. (1) se va aplica si sanctiunea imobilizarii vehiculului pana la indeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului."

Art. II
In termen de cel mult 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va modifica in mod corespunzator Normele metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007.

Art. III
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii comunica Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea masurilor legislative luate in domeniul prevenirii si detectarii manipularii inregistrarilor cu tahograful, al legislatiei sociale cu privire la activitatile de transport rutier si al aparaturii de inregistrare in transportul rutier.

Art. IV
Prezenta ordonanta intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramasuri de prevenire si detectare a manipularii inregistrarilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile minime pentru punerea in aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislatia sociala referitoare la activitatile de transport rutier si de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial nr. L21 din 24 ianuarie 2009, p. 39�40, si prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile minime pentru punerea in aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislatia sociala referitoare la activitatile de transport rutier, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45�50.

Înapoi la lista articole