Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Modificarile OG HU 57/2007

 

Modificarea amenzilor rutiere in Ungaria

 

   Ordinul guvernamental 156/2009. (VII. 29.), publicat in Monitorul Oficial Maghiar (Magyar Kozlony) nr. 107/2009, privind cuantumul amenzilor aplicabile in cazul incalcarii unor dispozitii legate de transportul rutier de marfa si persoane, respectiv portul responsabilitatii pentru comiterea faptului amendabil.

    Acest ordin a intrat in vigoare din data de 1 august 2009. Odata cu intrarea in vigoare a acestuia se abroga Ordinul 57/2007 ( III. 31.) 

     Sub incidenta acestui act normativ intra toti transportatorii care efectueaza transport de marfa si persoane, pe teritoriul Ungariei, sau tranziteaza aceasta tara.

     In conformitatate cu Legea Maghiara I. din 1988, privind circulatia rutiera, articolul 48, aliniatul 3, litera a). pct 3.,5.,13.,15., Legea LXIX. din 1999, capitolul 166.§, Legea CXXVIII. din 2000, Legea IX., din 2001, capitolul 4.§, aliniatul 1 si articolul 35.§, din constitutia maghiara, aliniatul 1, pct b). se stabileste cuantumul amenzilor care pot fi aplicate in cazul savarsirii contraventiilor, acestea fiind prezentate in cele 11 anexe de mai jos.

Anexa 1. la Ordinul Guvernului 156/2009 (VII. 29.)

Sor- szám

Actul normativ care sta la baza amenzii                                                               

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Fapte si omisiuni sanctionate

Suma          amenzii    in forinti  

Responsabilitatea pentru comiterea faptului amendabil

1

89/1988. (XII.20.) Mt rendelet, 14/2001. (IV.20.) KöViM rendelet; 881/92/EGK tanácsi rendelet; 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet; 1971. évi 3. törvényereju rendelet; 2004. évi XXXIII. törvény; 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet; 684/92/EGK tanácsi rendelet; 11/98/EK tanácsi rendelet; 12/98/EK tanácsi rendelet; 684/92/EGK 12/98/EK tanácsi rendelet; 2121/98/EK bizottsági rendelet; 309/2002. (XII. 28.) korm. rendelet; normele stabilite in anexa 12 din acordului bilateral international

Közúti árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül, nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül végzett közúti közlekedési szolgáltatás, engedély nélkül végzett kabotázs-tevékenység, engedély nélkül végzett nem liberalizált különjárati személyszállítás, igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítése nélkül végzett kabotázs-tevékenység, továbbá a hét napon belül végzett három muveletet meghaladó kabotázs-tevékenység

Transport rutier de marfa efectuat fara: autorizatie de transport marfuri sau persoane, licenta taxi. Activitate de cabotaj efectuate fara autorizatie, transport de persoane fara permis non-liberalizat, respectiv efectuarea a mai mult de trei activitati de cabotaj intr-o perioada de sapte zile.

800.000

transportator si conducator vehicul

2

Közösségi engedély hiteles másolata nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás, közúti árufuvarozói, illetve autóbuszos személyszállító a) engedélykivonat hiányában b) engedélykivonat birtokában

Transport de marfa sau de persoane, efectuat fara copia legalizata a autorizatiei comunitare a) fara extras al autorizatiei b) in posesia posesia unui extras al autorizatiei

a) 300.000                  b) 30.000

transportator si conducator vehicul

3

Közúti árufuvarozói engedélykivonat, autóbuszos személyszállító engedélykivonat nélkül végzett árufuvarozás, illetve személyszállítás

Efectuarea de transport rutier de marfa sau persoane, in lipsa copiei conforme.

100.000

transportator si conducator vehicul

4

A taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nincs a jármuvön

Lipsa de la bord a autorizatiei taxi, sau de transport persoane cu autoturisme

30.000

transportator si conducator vehicul

5

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély, kabotázs-kimutatás a) hiánya, érvénytelensége b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól

a) lipsa, nulitatea  
- autorizatiei de transport rutier de marfa international,   - autorizatiei CEMT si certificatelor aferente,              - licenta de traseu                - situatia de cabotaj  
b) folosirea necorespunzatoare sau abaterea de la continutul:                        - autorizatiei de transport rutier de marfa international,                    - autorizatiei CEMT si certificatelor aferente,                            - licenta de traseu                - situatia de cabotaj 

a) 300.000 b) 150.000

transportator si conducator vehicul

6

A jármuvezeto szakmai képesítését igazoló okmány hiánya

Lipsa certificatului de pregatire profesionala a conducatorulu auto

100.000

transportator si conducator vehicul

7

Jármuvezetoi igazolvány hiánya

Lipsa permisului de conducere

200.000

transportator si conducator vehicul

8

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél, meghatározott esetekben az elozo úton használt menetlevél, meghívólevél, szerzodés hiánya

Lipsa scrisorii de transport, pentru transport marfa sau persoane, in unele cazuri specifice a foii de parcurs utilizate pe ruta anterioara, a invitatiei, a contractului

50.000

transportator si conducator vehicul

9

Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelo kiállítása, vezetése hiányzó (jogszabályban kötelezö adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) - ide nem értve a fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, de legfeljebb

a) Intocmirea, gestionarea necorespunzatoare a scrisorii de transport, a foii de parcurs pentru transport persoane, lipsa rubricilor sau a datelor obligatorii, definit prin lege. b) dar nu mai mult de

a)10.000 / rubrica              b)50.000

transportator si conducator vehicul

10

Közúti árufuvarozói vagy autóbuszos személyszállító engedéllyel, közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának elmulasztása, a helyettesítö jármure vonatkozó okmány hiánya

Date necorespunzatoare in legatura cu autorizatia de transportator marfa sau persoane, omiterea depunerii declaratiei privind suspendarea activitatii, omiterea returnarii autorizatilor expirate, lipsa documentelor referitor la vehiculul inlocuitor

30.000

transportatorAnexa 2. la Ordinul Guvernului 156/2009. (VII. 29.)

Sor- szám

Actul normativ care sta la baza amenzii                                  

Bírságolással érintett cselekmények,         mulasztások

Fapte si omisiuni sanctionate

Suma amenzii in forinti

Responsabilitatea pentru comiterea faptului amendabil

1

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet; 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet; 684/92/EGK tanácsi rendelet; 11/98/EK tanácsi rendelet; 684/92/EGK; 12/98/EK tanácsi rendelet; 2121/98/EK bizottsági rendelet; normele stabilite in anexa 12 din acordului bilateral international

Saját számlás személyszállítás (utasszállítás) végzése az arra jogosító igazolvány nélkül

Efectuarea transportului de calatori in cont propriu, fara autorizatie

300.000

transportator si conducator vehicul

2

A saját számlás személyszállítás (utasszállítás) feltételeinek megtartását igazoló, a jármüre és/vagy a gépjármüvezetöre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya

Lipsa documentelor justificative pentru vehicul si/sau sofer, care justifica respectarea conditiilor pentru transportul persoane in cont propriu

200.000

transportator si conducator vehicul

3

Menetlevél hiánya

Lipsa foii de parcurs

50.000

transportator si conducator vehicul

4

Menetlevél nem megfelelö kiállítása, vezetése hiányzó rovatonként (adatonként), de legfeljebb

Intocmirea, gestionare necorespunzatoare a foii de parcurs.     Lipsa datelor sau rubricilor definite prin lege a) pe rubrica                 b) dar nu mai mult de

a)10.000            b)50.000

transportator si conducator vehiculAnexa 3. la Ordinul Guvernului 156/2009. (VII. 29.)

Sor- szám

Actul normativ care sta la baza amenzii                                           

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

Fapte si omisiuni sanctionate

Suma amenzii in forinti

Amenda se aplica la:

A

 

          Személyzet

          Personalul

 

 

A1

561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;  AETR kihirdetéséröl szóló 2001. évi IX. Törvény;  3821/85/EGK tanácsi rendelet; 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet;

A jármüvezetökre megállapított alsó korhatár be nem tartása

 
Înapoi la lista articole