Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
HG nr. 770/2009 - modificarea HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare Articol unic. — Hotararea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) administratorul drumului public pe care isi desfasoara activitatea utilizatorii, care transporta bunuri divizibile, chiar daca accesul de la punctul de lucru al furnizorului se realizeaza prin intermediul unui drum de utilitate privata, pentru nerespectarea de catre furnizor a obligatiilor prevazute la art. 2—4;”. 2. La articolul 8 alineatul (4), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: „d) inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R., in cazul in care isi desfasoara activitatile specifice de control in lipsa personalului prevazut la lit. b).” 3. La anexa nr. 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) sa fie amplasate la iesirea din punctul de lucru al furnizorului. In mod exceptional, pentru exploatarile temporare de nisip sau pietris situate in albia cursului de apa sau pe terase, precum si pentru alte exploatari temporare de bunuri divizibile, al caror amplasament se modifica frecvent, instalatia de cantarire poate fi amplasata in zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public sau pot fi folosite instalatii de cantarire montate pe cupa utilajului de incarcat ori alte tipuri de instalatii de cantarire omologate, avand posibilitatea emiterii tichetului de cantar;." PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul transporturilor si infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Dan Nica Ministrul mediului, Nicolae Nemirschi Ministrul finantelor publice, Gheorghe Pogea Bucuresti, 1 iulie 2009. Nr. 770

Înapoi la lista articole