Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Dimensiuni Gabarit Admise-Limite si Maxime

 

ORDONANŢĂ nr.132 din 31 august 2000
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Textul actului publicat în M.Of. nr. 434/3 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ÅŸi (3) din ConstituÅ£ia României ÅŸi ale art. 1 lit. F pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanÅ£e,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articol unic. - OrdonanÅ£a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări ÅŸi completări prin Legea nr. 82/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.237 din 29 iunie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:

"(2) Limitele greutăţilor maxime autorizate pe osie ÅŸi ale gabaritelor, precum ÅŸi condiÅ£iile impuse vehiculelor admise în circulaÅ£ie pe drumurile publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.

(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu limitele greutăţilor maxime autorizate pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită anual prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Limitele prevăzute în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, pe măsura executării unor lucrări de sporire a capacităţii portante a drumurilor."

2. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

"(2) Dobândirea terenurilor prevăzute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, fiind scutită de la plata taxelor suplimentare prevăzute în anexele nr. 1 ÅŸi 2 la aceasta."

3. Litera C "Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv încărcătura)" din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"C. Dimensiunile maxime de gabarit (inclusiv încărcătura) sunt următoarele:

- lăţime...................................................................2,55 m

- înălÅ£ime................................................................4,00 m

- lungimi:

- autovehicul fără remorcă...............................12,00 m

- remorcă...........................................................12,00 m

- vehicul articulat...............................................16,50 m

- autobuz sau troleibuz articulat......................18,00 m

- autovehicul cu remorcă (autotren)................18,75 m

- tramvai.............................................................30,00 m


NOTÄ‚:
Prin excepÅ£ie, pentru vehiculele frigorifice având caroseria izotermă, cu pereÅ£i groÅŸi, se admit lăţimi de maximum 2,60 m.


NOTÄ‚:
Orice autovehicul sau combinaÅ£ie de vehicule aflate în miÅŸcare trebuie să poată vira într-o suprafaţă cu o rază exterioară de 12,50 m ÅŸi cu o rază interioară de 5,30 m.
Distanţa dintre axa articulaţiei pivotului de cuplu şi spatele semiremorcii nu trebuie să depăşească 12,00 m.
DistanÅ£a maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului, de la punctul exterior al părÅ£ii anterioare a spaÅ£iului de încărcare aflat în spatele cabinei, până la punctul exterior al părÅ£ii posterioare a remorcii, minus distanÅ£a dintre spatele vehiculului de tracÅ£iune ÅŸi partea anterioară a remorcii nu trebuie să depăşească 15,65 m.
DistanÅ£a maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului, de la punctul exterior al părÅ£ii anterioare a spaÅ£iului de încărcare, aflat în spatele cabinei, până la punctul exterior al părÅ£ii posterioare a remorcii nu trebuie să depăşească 16,40 m."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÄ‚RESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,
Romică Tomescu

BucureÅŸti, 31 august 2000.
Nr. 132.

Site proiectat si administrat de catre Directia pentru informatica si comunicatii a Camerei Deputatilor
webmaster@cdep.ro

Joi, 22 septembrie 2005, 10:46

 

Înapoi la lista articole