Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Regulament omologare tip

Propunerea de regulament are ca scop simplificarea semnificativă a legislaÅ£iei pentru omologarea de tip în domeniul siguranÅ£ei autovehiculelor ÅŸi al pneurilor în cadrul unui singur regulament, precum ÅŸi îmbunătăţirea performanÅ£ei vehiculelor în materie de protecÅ£ie a mediului. Raportul elaborat de Andreas Schwab (PPE-DE, Germania) a fost adoptat cu 610 voturi pentru, 34 împotrivă ÅŸi 20 de abÅ£ineri. Votul de azi a fost precedat de negocieri între Parlament., Consiliu ÅŸi Comisia Europeană pentru a se putea ajunge la un acord în primă lectură. Sunt disponibile noi tehnologii care pot ameliora siguranÅ£a vehiculelor sau reduce emisiile de CO2 în mod spectaculos. Cercetările arată că beneficiile ar fi semnificative dacă astfel de tehnologii ar fi introduse ca sisteme standard pentru noile vehicule. Stabilirea de cerinÅ£e obligatorii comune ar împiedica, de asemenea, fragmentarea pieÅ£ei interne cauzată de apariÅ£ia unor standarde de producÅ£ie diferite în statele membre. SiguranÅ£a vehiculelor rutiere se îmbunătăţeÅŸte în mod continuu iar numărul victimelor care au murit din cauza accidentelor rutiere a scăzut cu 24% din 2001 datorită producÅ£iei de autovehicule mai sigure. În acest domeniu noul regulament solicită montarea obligatorie a sistemelor electronice de control al stabilităţii la toate vehiculele, a sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri la autoturisme, respectiv a sistemelor avansate de frânare de urgenţă ÅŸi de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaÅ£ie la vehiculele grele. Propunerea urmăreÅŸte, de asemenea, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uÅŸoare, să îmbunătăţească performanÅ£a vehiculelor în materie de protecÅ£ie a mediului prin reducerea emisiilor de CO2 ÅŸi a nivelului de zgomot rutier provenit de la pneuri. Regulamentul introduce noi cerinÅ£e privind aderenÅ£a pe teren umed ÅŸi rezistenÅ£a la rulare. Valorile-limită propuse pentru emisia de zgomot a pneurilor sunt mai exigente decât cele stabilite în legislaÅ£ia existentă. Aceste limite sunt ambiÅ£ioase, în special în privinÅ£a unor eforturi care ar putea fi depuse pentru reducerea zgomotului produs de carosabilul ÅŸoselelor, care nu sunt incluse în această propunere ÅŸi care ar putea influenÅ£a în mod pozitiv reducerea emisiilor de CO2. Consum optim de combustibil cu ajutorul monitorizării presiunii în pneuri Vehiculele din categoriile M1 sunt echipate cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, capabil să avertizeze conducătorul auto atunci când orice pneu funcÅ£ionează la un nivel de presiune periculos de scăzut ÅŸi să îl anunÅ£e pe conducătorul auto atunci când pneurile ar putea funcÅ£iona la un nivel de presiune sub presiunea optimă recomandată pentru un consum optim de combustibil Utilizarea pneurilor cu rezistenţă scăzută Întrucât se preconizează dublarea numărului de autovehicule la nivel mondial în următorii 25 de ani, raportorul consideră că utilizarea pneurilor cu rezistenţă scăzută la rulare reprezintă un pas important spre reducerea emisiilor de CO2, promovarea eficienÅ£ei energetice ÅŸi combaterea schimbărilor climatice. Întrucât companiile europene excelează în ceea ce priveÅŸte materialele avansate ÅŸi tehnologiile de fabricare a pneurilor de ultimă generaÅ£ie, un regulament ambiÅ£ios al UE va contribui în acelaÅŸi timp la încurajarea inovaÅ£iilor, a ocupării forÅ£ei de muncă ÅŸi a competitivităţii în Europa. Clasificarea ÅŸoselelor Comisia ar trebui, ca în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului să analizeze posibilitatea de a clasifica ÅŸoselele UE în funcÅ£ie de zgomotul produs, în vederea stabilirii unor limite maxime pentru zgomotul produs ÅŸi a elaborării unor specificaÅ£ii corespunzătoare referitoare la îmbrăcămintea rutieră. Șoseaua este principala sursă de uzură a pneurilor, care sunt afectate într-o mare măsură de macro sau microrugozitatea ÅŸoselei ÅŸi/sau de discontinuităţile suprafeÅ£ei drumului. Ea influenÅ£ează vibraÅ£iile pneurilor, efectul claxonului ÅŸi zgomotul produs atunci când elemente ale suprafeÅ£ei de rulare ating ÅŸi părăsesc banda de contact. Intrarea în vigoare Odată ce regulamentul va fi adoptat de Parlament ÅŸi Consiliu, noile măsuri urmează a fi aplicate începând cu 1 noiembrie 2011, cu an înainte de propunerea iniÅ£ială a Comisiei, potrivit solicitării deputaÅ£ilor europeni. Sunt însă prevăzute ÅŸi anumite perioade de tranziÅ£ie, în unele cazuri până în 2018 pentru a da posibilitatea industriei auto de a adapta noile măsuri. Cu stima, Nelu Neacsu asteptam observatii si propuneri

Înapoi la lista articole