Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Parlamentul a adoptat pachetul legislativ cu privire la transportul rutier

Parlamentul a adoptat pachetul legislativ cu privire la transportul rutier

 

 

Parlamentul European a votat trei rapoarte referitoare la transportul rutier. Unul din aspectele principale se referă la prestarea de servicii de către un transportator într-un stat membru în care nu deÅ£ine autorizaÅ£ia de funcÅ£ionare (cabotaj).

În plus, se are în vedere introducerea regulii de 12 zile, potrivit căreia unui ÅŸofer de autocar i se va permite să conducă 12 zile consecutive, dacă este vorba doar de o călătorie dus-întors nu mai lungă de 12 zile.

Pachetul legislativ cuprinde trei regulamente cu privire la "instituirea unor norme comune privind accesul pe piaÅ£a serviciilor de transport cu autocarul ÅŸi autobuzul", "stabilirea normelor comune privind condiÅ£iile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaÅ£ia de operator de transport rutier", ÅŸi "stabilirea unor norme comune privind accesul pe piaÅ£a transportului rutier internaÅ£ional de mărfuri".

 

Membrii Parlamentului ÅŸi reprezentanÅ£ii preÅŸedinÅ£iei cehe au ajuns la un compromis, astfel încât acest pachet legislativ a putut fi adoptat în procedura de codecizie, a doua lectură.

 

CondiÅ£ii pentru exercitarea ocupaÅ£iei de operator rutier, raportor Silvia-Adriana Å¢icău (PSE, România)

Principalele aspecte ale propunerii unui regulament privind stabilirea normelor comune privind condiÅ£iile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaÅ£ia de operator de transport rutier se referă la trei criterii calitative: buna reputaÅ£ie, capacitatea financiară ÅŸi competenÅ£a profesională.

 

Operatorii de transport trebuie să demonstreze că deÅ£in capacitatea financiară în baza unor indicatori financiari cu privire la solvabilitatea pe termen scurt ÅŸi a unei garanÅ£ii bancare. Pentru a asigura o competiÅ£ie justă, companiile de transport trebuie să deÅ£ină un sediu într-un centru operaÅ£ional. Această prevedere este menită să elimine fenomenul companiilor de tip "căsuţă poÅŸtală".

 

Registre electronice interconectate

Registrele electronice pentru evidenÅ£a transportatorilor rutieri conÅ£in informaÅ£ii cu privire la datele financiare ale firmei, sediu, managementul personalului sau încălcări precedente. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru ca registrele electronice naÅ£ionale să fie interconectate si accesibile la nivel comunitar prin intermediul punctelor de contact naÅ£ionale. Accesibilitatea prin intermediul punctelor de contact naÅ£ionale ÅŸi interconectarea se realizează până la 31 decembrie 2012, în aÅŸa fel încât autoritatea competentă a oricărui stat membru să poată consulta registrul electronic naÅ£ional al oricărui stat membru.

 

Competenţă profesională şi buna reputaţie

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să excepteze de la examinare persoanele care pot dovedi o experienţă continuă în gestionarea activităţilor de transport.

 

Buna reputaÅ£ie a unui gestionar responsabil de transport implică lipsa oricărei condamnări penale sau sancÅ£iuni, în special pentru încălcarea gravă a reglementărilor comunitare din domeniul transportului rutier. Regulamentul defineÅŸte criteriile în conformitate cu care se poate decide retragerea bunei reputaÅ£ii. La insistenÅ£ele deputaÅ£ilor europeni, traficul cu droguri ÅŸi fiinÅ£e umane se vor afla printre încălcările grave. În cazul în care au avut loc încălcări grave care intră în responsabilitatea sa, acesta îÅŸi poate pierde autorizaÅ£ia ÅŸi nu va mai putea efectua această activitate în cadrul UE.

 

Accesul pe piaÅ£a transportului rutier internaÅ£ional de mărfuri, raportor Matthieu Grosch (PPE-DE, Belgia)                                                                                                       

Accesul la transportul rutier internaÅ£ional ÅŸi la piaÅ£a de cabotaj este reglementat de diferite regulamente ÅŸi directive care datează din 1962. Aspectul cel mai important se referă la „transportul de cabotaj” (operaÅ£iuni de transport naÅ£ional efectuate în mod temporar în contul altei persoane într-un stat membru gazdă).

 

Regulamentul permite trei operaÅ£iuni în statul membru gazdă, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă având loc în termen de ÅŸapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse. În această perioadă, transportatorii pot să efectueze operaÅ£iunile de cabotaj permise în orice stat membru, cu condiÅ£ia ca acestea să se limiteze la o singură operaÅ£iune de cabotaj per stat membru într-un interval de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul acestuia. În orice caz, cabotajul trebuie să fie limitat la trei operaÅ£iuni pe o perioadă de ÅŸapte zile.

Noile reguli privind cabotajul vor fi aplicabile după ÅŸase luni de la publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial UE.

 

Accesul pe piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, raportor Matthieu Grosch (PPE-DE, Belgia)

Noul regulament simplifică regulile privind accesul la pe piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, spre exemplu prin introducerea unor proceduri mai simple de autorizare a liniilor de autobuz transfrontaliere.

 

Regula de 12 zile

De asemenea, se ameliorează cadrul pentru operatorii de transport cu autocarul. Introducerea aÅŸa-numitei reguli de 12 zile permite ÅŸoferului de autocar să conducă 12 zile consecutive, nemaifiind nevoie de doi ÅŸoferi pentru astfel de călătorii. TotuÅŸi au fost introduse anumite restricÅ£ii: trebuie să fie vorba de o singură călătorie, iar perioadele de repaus sunt mai lungi. După 1 ianuarie 2014, în cazul în care perioada de conducere este cuprinsă între orele 22.00 ÅŸi 6.00, vehiculul este prevăzut cu mai mulÅ£i conducători auto.

 

Regula de 12 zile consecutive se va aplica începând cu 1 ianuarie 2010.

 

Înapoi la lista articole