Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1
Înapoi la lista articole
Eurovigneta

Doresc sa va informez ca Parlamentul European a adoptat reguli comune pentru impunerea taxei de drum asupra vehiculelor grele de transport de mărfuri. Acestea vor trebui să plătească pentru costurile externe, ca de exemplu poluarea aerului, fonică ÅŸi congestionarea traficului rutier. Membrii PE au votat directiva revizuită privind Eurovigneta, taxă de drum ce va include costuri legate de poluarea fonică ÅŸi cea a aerului ÅŸi aglomerarea traficului rutier (în anumite condiÅ£ii), emisiile CO2 nefiind însă incluse în textul legislativ. În opinia raportorului El Khadraoui (PSE, Belgia) propunerea Comisiei "este un prim pas spre aplicarea principiului "poluatorul plăteÅŸte" în domeniul traficului rutier." Regulile legate de Eurovignetă se aplică vehiculelor mai mari de 12 tone, drumurilor care fac parte din sistemul ReÅ£elelor Trans Europene (TENT) care conectează statele europene ÅŸi "oricărui sector al reÅ£elei rutiere prin care trec în general un număr important de transporturi internaÅ£ionale de mărfuri." DeputaÅ£ii susÅ£in reinvestirea veniturilor provenite din această taxă în acÅ£iuni menite să reducă costurile externe, ca de exemplu: investiÅ£ii în vehicule mai curate din punct de vedere al mediului, în moduri alternative de transport sau construirea de pereÅ£ii antifonici. Potrivit deputaÅ£ilor europeni, aceasta este o condiÅ£ie sine qua non pentru susÅ£inerea directivei privind Eurovigneta. Potrivit propunerii Comisiei Europene, pe secÅ£iunile de stradă în care se înregistrează congestionarea traficului, taxa privind costurile externe poate să includă ÅŸi costul congestionării în perioadele când pe aceste secÅ£iuni se înregistrează congestionarea traficului - ceea ce înseamnă că rămâne la latitudinea statelor membre impunerea taxei pentru congestionarea traficului. Potrivit amendamentelor propuse de europarlamentari, taxarea congestionării traficului nu se va aplica autoturismelor. Raportul El Khadraoui a fost adoptat cu 359 voturi pentru, 256 împotrivă ÅŸi 26 abÅ£ineri. Cu stima, Nelu Neacsu Reprezentantul UNPR la Bruxelles

Înapoi la lista articole