Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1

Condiţii de înscriere:

1. Orice deţinător de licenţă de transport public rutier de mărfuri sau de persoane valabilă, sau posesor al unor autovehicule de transport contra cost care nu cad sub incidenţa obligativităţii licenţierii, poate depune pe adresa de e-mail :
office@fort-romania.ro
a Secretariatului General o cerere de afiliere la FORT însoţită de urmatoarele documente :
    - copie carte de identitate administrator sau asociat unic/asociaţi,
    - copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului,
    - copie licenţă de transport public
    - cerere de adeziune completată, semnată și ștampilată    Descarcă adeziunea
2. Secretarul General va include cererea de afiliere pe ordinea de zi a primei sedinţe de Consiliu de Conducere.
3. Decizia Consiliului de Conducere va fi comunicată membrului în cauză, prin grija Secretarului General şi de asemenea decizia Consiliului de Conducere va fi inclusă şi pe ordinea de zi a primei Adunări Generale, pentru validare.
4. În cazul aprobării afilierii, comunicarea către membrul respectiv va cuprinde şi banca şi contul FORT, pentru virarea cotizaţiei.
5. Membrii nou afiliaţi sunt consideraţi membri cu drepturi depline şi au obligaţia să achite cotizaţia pe întreg anul în curs către FORT în luna în care s-a solicitat înscrierea.
6. Site-ul www.fort-romania.ro este vizibil integral numai membrilor care s-au înregistrat pe site.

Documente FORT:

- Statut FORT
- Regulament de Organizare şi Funcţionare
- Act Constitutiv FORT

 

ATENŢIE : ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE STUDIAŢI STATUTUL ŞI ROF-UL FEDERAŢIEI ŞI ÎNREGISTRAŢI-VĂ PE SITE

Formular de adeziune

Completarea acestei secțiuni oferă accesul la facilitățile paginii web al FORT și nu înlocuiește obligativitatea de a trimite formularul de adeziune semnat și ștampilat către secretariatul FORT, conform pct. 1 al condițiilor de înscriere

Telefon relaţii suplimentare: 0726.741.053
Email: lorina.neagu@fort-romania.ro

Începând de acum, beneficiezi de mai multă siguranță în ceea ce privește datele tale personale (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail).
Datorită noilor reglementări ale regulamentului general privind protecția datelor, drepturile tale s-au schimbat, oferindu-ți controlul asupra modului în care FORT îți prelucrează datele.
Noile reglementari oferă garanția că informațiile personale sunt mai bine protejate, indiferent unde sunt transmise, procesate sau depozitate.

     Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii