Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) 2 1

Susțineți activitatea FORT, conform legii, FĂRĂ a vă afecta veniturile !

Sponsorizările conform legii ale firmelor sunt asimilate de FORT ca plată a cotizației anuale, în consecință calitatea de membru FORT în acest fel devine gratuită !

Donând 2% din impozitul pe venit (pentru salariați)

Detalii

Sponsorizând cu 20% din impozitul pe profit (pentru firme)

Detalii

Prezentare Generală

FEDERAŢIA OPERATORILOR ROMÂNI DE TRANSPORT

MOTTO: FORT REPREZINTĂ VOCEA TRANSPORTATORILOR ROMÂNI CE DORESC RESTABILIREA ORDINII ŞI DISCIPLINEI ÎN TRANSPORTURI PRECUM ŞI REDOBÂNDIREA RESPECTULUI FAŢĂ DE TRANSPORTATORI ATÂT DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR ROMANE CÂT ŞI DIN PARTEA CELOR DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII.


FEDERAŢIA OPERATORILOR ROMÂNI DE TRANSPORT este persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, o organizaţie a patronilor, autonomă, fără caracter politic, fiind constituită pe principii democratice la nivel naţional, cu structura organizatorică teritorială proprie în scopul reprezentării, promovării, susţinerii şi apărării intereselor economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice, în raport cu obiectul său de activitate care este activitatea de transport marfă şi persoane în trafic intern şi internaţional precum şi activităţi conexe acestora, atât în plan naţional, cât şi internaţional potrivit Statutului şi prevederilor legislaţiei în vigoare.

- FORT este singura organizaţie patronală din Romania care cuprinde mai multe tipuri de transport.
- FORT işi propune dezvoltarea unor relaţii de parteneriat activ cu autoritaţile statului defininind, în acelaşi timp, rolul constructiv al partenerilor sociali în dialogul tripartit
- FORT militează pentru crearea unei Strategii Naţionale în Transporturi
- FORT susţine implementarea şi dezvoltarea sistemului de transport multimodal în România
- FORT susţine prin orice mijloace formarea profesională a personalului implicat în activitatea de transport
- FORT susţine crearea unui cadru legislativ propice protejării breslei transportatorilor şi a mediului concurenţial
- FORT luptă pentru crearea cadrului general de protecţie economică a breslei transportatorilor români
- FORT solicită transparenţă şi comunicare din partea autorităţilor în problemele legate de activitatea de transport
- FORT oferă sprijin şi reprezentare din punct de vedere juridic tuturor firmelor de transport
- FORT susţine atragerea fondurilor pentru dezvoltarea programelor de protecţie a mediului şi de siguranţă a circulaţiei
- FORT luptă prin toate mijloacele pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport
- FORT este federaţia tuturor transportatorilor din România, indiferent de tipul de transport efectuat, ce doreşte formarea unei echipe de specialişti care să susţină în mod obiectiv ideile şi proiectele operatorilor români de transport în faţa autorităţilor statului şi a celor europene.
- FORT militează pentru reînnoirea parcului naţional de autovehicule în transportul de mărfuri în general şi în special al flotelor de transport persoane precum şi implementarea unor soluţii de recapacitare a activităţii de transport marfă şi călători în funcţie de necesităţile reale economice şi sociale ale României
- FORT oferă tuturor membrilor săi posibilitatea de a reduce costurile prin implementarea unor convenţii de ofertare pentru grup extins a produselor şi servicilor.